duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7768,77 ha
Intravilan: 173,41 ha
Extravilan: 7595,36 ha
Populatie: 1078
Gospodarii: 354
Nr. locuinte: 504
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie:
Mihăileni, Metiş, Răvăşel, Moardăş, Şalcău
Asezarea geografica:
Localitatea este situată la  jumătatea nordică a judeţului Sibiu, aproximativ la 50 km de Municipiul Sibiu şi 30 km de Mediaş, 30 km de oraşul Agnita
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Producţie vegetală
Comerţ
Obiective turistice:
Vizitarea "Canionului Mihăileni" cu o suprafaţă de 15 ha, cotat al doilea din ţară
Biserica evanghelică cetate din satele Metiş şi Moardăş
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri agricole în concesiune sau închiriere
Forţă de muncă
Scutiri temporale de impozite şi taxe locale
Proiecte de investitii:
În derulare proiect integrat:
"Modernizare drumuri în comuna Mihăileni
Dotare cu utilaje de întreţinere drumuri comunale
Înfiinţarea unui centru care acordă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice Mihăileni
Păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale prin intermediul căminelor culturale"
Apă şi canal - studiu de fezabilitate